VELKOMMEN TIL CENTER FOR KOMMUNIKATION

(Sidst opdateret 26.05.11)
Jeg hedder Kenno Simonsen,  og startede i år 2000 Center for Kommunikation (CEKOM), som tilbyder ydelser indenfor det psykologiske område. De fleste opgaver varetages af mig selv. Ved større opgaver inddrages expertice udefra i fornødent omfang. Aktiviteterne spænder over: Se iøvrigt:


Som du kan se, henvender nogle af de ydelser jeg tilbyder i CEKOM-regi sig primært til private, mens andre retter sig mod erhvervsliv/organisationer.  

 

GENERELT

Jeg har, siden jeg blev psykolog i 1996, arbejdet med psykologiske problemstillinger over en bred front. Som eksempler herpå kan nævnes følgende områder: RETUR
 
 

SEX- OG SAMLIVSPROBLEMER

Sexologi er mit ene specialeområde. Der tilbydes terapi såvel individuelt som til par.

Hvis du er i par-forhold er det dog som regel tilrådeligt, at du inddrager partneren i terapien. Forløbet vil så ofte være en kombination af parsamtaler og individuelle samtaler.
Der arbejdes med uoverensstemmelser og misforståelser i parforholdet, ligesom der tilbydes terapi mod specifikke sexuelle dysfunktioner som for tidlig/sen sædafgang, manglende orgasme, nedsat lyst, rejsningsbesvær, smerter eller spændinger ved samleje etc.

Enlige, med sexuelle dysfunktioner eller kontaktbesvær tilbydes individuelle  samtaler.

RETUR
 
 

TVAERKULTUREL PSYKOLOGI

Tværkulturel psykologi er så mit andet specialeområde. Jeg har således, dels haft erhvervspsykologiske opgaver for firmaer i Thailand, dels haft en del opgaver omkring integrationsarbejde i Danmark.
Der arbejdes med udgangspunkt i den amerikansk-kinesiske antropolog Francis L. K. Hsu's teorier om individ og samfund.

RETUR
 
 

TERAPI

Der arbejdes i CEKOM primært med kort-tids terapi. Nu er alt jo relativt, men med kort-tids terapi menes, at forløbet normalt strækker sig over 5-30 terapi-sessioner. Der tilbydes individuelle forløb, samt par-terapi.

CEKOM bekender sig ikke til nogen specifik terapeutisk skole, og de terapeutiske redskaber er i høj grad afhængig af problemets karakter.

Samtale udgør altid kærnen i terapien. Problemet søges belyst fra forskellige indfaldsvinkler. Dette kan f.eks suppleres med instruktioner om øvelser til hjemmebrug, eller intervention med hypnose.

Sex-terapi vil ofte bestå af samtaler i terapilokalet kombineret med øvelser til hjemmebrug. I par-forløb er der desuden tale om en kombination af par-samtaler, hvor begge parter er til stede, suppleret med individuelle samtaler efter behov.

Hypnoterapi/hypnose kan tilbydes ved de problemstillinger, som som det erfaringsmæssigt har god effekt overfor. Det kan f.eks. være i tilfælde af visse former for angst, fobier, spiseforstyrrelser, samt til personlig udvikling og mental træning. Hypnose kan endvidere være en god hjælp til rygestop.
Moderne hypnoterapi er andet og mere end blot symptombehandling. Det kan være et glimrende værktøj til at bryde perioder i terapien, som er præget af stilstand, hvis disse opstår. Derved katalyseres den terapeutiske proces. Det kan således godt i visse tilfælde betale sig at anvende hypnose, - også ved såkaldt "afdækkende terapi". Herved forstås terapi, der har til formål at finde og afhjælpe årsagen til, at et givent problem er opstået.

RETUR
 
 

STØTTEPSYKOLOGISKE OPGAVER

Jeg har mere end 10 års erfaring i støtte- kontakt-opgaver med unge i alderen 16-22 år. Der har været tale om forløb, såvel med danske unge, som med unge med etnisk minoritetsbaggrund. Der har således været arbejdet i længerevarende forløb med unge fra: Danmark, Spanien, ex-Jugeslavien, Iran, Uganda, Somalia og Thailand (engelsk og thai tales).

RETUR
 
 

FOREDRAG / DEBATOPLÆG

Der tilbydes foredrag og debatoplæg udenfor normal arbejdstid indenfor følgende områder:
RETUR

 

KONSULENTBISTAND

Der tilbydes konsulentbistand i forhold til tværkulturelle psykologiske problemstillinger.

RETUR
 
 

CEKOM - Samarbejdspartnere

Finn Erichsen, cand. psych.
Forhenværende leder af et behandlinghshjem i Blå Kors. Finn har således stor erfaring i at arbejde med
misbrugsproblematikker, herunder også pårørende til alkoholikere. Derudover arbejder han med psykologiske problemstillinger over et bredt felt. Finn Erichsen tilbyder terapi i mit lokale på Vesterbrogade 62.

Vivi Hollænder, sexolog og jordemoder.
Vivi tilbyder i samarbejde med mig parterapi, hvor vi er to terapeuter. Der er visse fordele ved at have såvel en mandlig som en kvindelig terapeut til stede under sessionerne.
Derudover tilbyder vi foredrag, hvor vi er to foredragsholdere.

Birgit Bertelsen, sexolog, coach og NLP-terapeut.
Birgit er min medredaktør på Scor.dk's sexbrevkasse.
Vi tilbyder endvidere kurser og foredrag sammen.

RETUR
 
 

BIOGRAFI / CV

Her er en kort biografi/CV for Kenno Simonsen, cand. psych. og sexolog, - stifter af CEKOM.

Født i København i 1961.

Uddannelse:

Autorisation fra Psykolognævnet 2008.

Cand. psych. ved Københavns Universitet i januar '96. Følgende valgfrie komponenter er indgået i uddannelsen:

        - Voksen-klinisk uddannelsesprogram.
        - Valgfrit støttefag 1: "Fra Culture and Personality til Cultural Psychology" (Institut for Antropologi)
        - Valgfrit støttefag 2: "Klinisk sexologi" (Panum)
        - Lang praktik: Rigshospitalet, - Sexologisk Klinik.
        - Speciale: "Kønsidentitetskonflikter belyst i et tværkulturelt perspektiv".

Af mere uofficielle uddannelsesforløb kan nævnes, at jeg i 2 år deltog i en hypnose-workshop, og at jeg har deltaget i talrige kurser i massage og kropsbevidsthed.
 

Arbejdsrelationer efter endt uddannelse ud over selvstændig virksomhed:

        - Souschef Dagbehandlingscentret i Roskilde (2008 - 2009)
        - Miljøterapeut i Birkehuset (2005 - 2006)
        - Timelærer på Fodterapeutskolen (2001 - 2007)
       - Psykolog på Gladsaxe Ungdomspension  (1998)
        - Psykolog på Fredensborg-Humlebæk Familierådgivning  (1998)
        - Sax-In (støtte/kontakt-ordning for unge). (1993 - 2003)

Ud over ovenstående har jeg i perioder arbejdet som privat virksomhedsrådgiver i udlandet, samt haft konsulentopgaver for kommuner.

RETUR
 

PUBLIKATIONER

Nøglen til Thailand
Om kultur, kommunikation og ledelse (2011)

ISBN: 978-87-7114-118-4, 328 sider, paperback, 279,00 DKK

Nøglen til Thailand beskriverkulturen set gennem erhvervspsykologiske briller. Bogen er opdelt i 4 dele, der trin for trin beskriver kulturen og præsenterer værktøjer til kommunikation og interaktion med thaier - fra samhandelsniveau til ledelsesniveau. Nøglen til Thailand indeholder vigtig information for enhver, der skal samarbejde eller på anden måde interagere med thaier.

Bogen kan købes via forlaget BoD eller Bogguide e-boghandel.


Hulemand M/K
Om køn, seksualitet og prostitution. (2006)

ISBN 87-7691-062-8, 224 sider, paperback, 189,00 DKK

Hulemand M/K er en debatbog om køn, seksualitet og prostitution. På et videnskabeligt grundlag belyses køn og seksualitet. Med det udgangspunkt diskuteres juridiske tiltag i forhold til prostitution. Hulemand M/K er dermed et kontroversielt indslag i tidens aktuelle prostitutionsdebat.

Bogen kan købes hos boghandlere, via forlaget BoD eller Bogguide e-boghandel.

Læs anmeldelse i Psykolognyt. (Kræver adobe)


Artikler:
Forklædt som forskning. Artikel i Psykolognyt, nr. 6, april 2008.
Prostitution, jura og psykiske omkostninger. Artikel i Psykologisk Set, nr. 67, dec. 2007.

RETUR


PRISER

Priser:
Normal sessioner (50-60 min):   Individuelt                     kr.  840,-
                                                 2 personer                     kr. 980,-

Lange sessioner (80-90 min.):     Individuelt                     kr. 1.100,-
                                                  To eller flere personer   kr. 1.250,-

Terapi med to terapeuter (i samarbejde med Vivi Hollænder):
Individuelt  (75 min.):                                                       kr. 1.400,-
Par            (90 min.):                                                       kr. 1.750,-

Supervision:
Individuelt pr. time                                                           kr.    840,-
Gruppe på 2 personer pr. time (ialt)                                 kr. 1.000,-
Gruppe på max. 5 personer pr. time (ialt)                         kr. 1.250,-
Gruppe på mere end 5 personer pr. time (ialt)                  kr. 1.500,-

Rabatter:
Uddannelsesrabat: For uddannelsessøgende ydes en rabat på kr. 100,- pr. person. (max. 200 pr. session).


Opgaver for stat, region eller kommune følger taksterne, der er aftalt med Dansk Psykologforening.

RETUR
 
 

LINKS


Foredragsportalen

Seksualpolitisk Forum

RETUR
 
 

KONTAKT / ADRESSE

Center for Kommunikation
Postadresse/kontor: Vilhelm Thomsens Allé 26, st. th., 2500 Valby
Terapi: Aalholm Lægecenter, Roskildevej 162, 2500 Valby
Tlf. 33 23 72 79  -  mobil 22 14 61 03
e-mail: kennosimonsen@hotmail.com

RETUR