Om Psykedelika

Psykedelisk terapi

Om psykedelikas terapeutiske effekt og hvad jeg kan tilbyde


De seneste år har der været stigende interesse for brug af psykedelika i terapi. Efter at de psykedeliske substanser i næsten 50 år har været dømt ude, er man igen begyndt at forske i deres terapeutiske potentialer. Resultaterne har været overvældende på flere områder. Psykedelika har vist sig effektivt at katalysere den terapeutiske proces i forhold til en række problemstillinger såsom depression, håndtering af stress - såvel akut som posttraumatisk - angst og misbrug. Der ud over kan psykedelika anvendes til generel personlig udvikling.


Der findes flere former for psykedelika. Peyote, psilocybin, ayuasca, LSD og MDMA for blot at nævne nogle. De virker på forskellig vis og har hver især deres fordele og ulemper.

Psilocybin findes som rent naturprodukt i en række svampe, og anses derfor af mange som en slags naturmedicin. Det har vist sig som et af de sikreste psykedelika at anvende terapeutisk - med lav risikoprofil i forhold til bivirkninger.

Psilocybin er derfor foreløbigt den eneste medicin, til hvilken der tilbydes terapiforløb og "tripsitting".Et psykedelisk terapiforløb kan opdeles i 3 faser:


Fase 1: Opstart

En eller flere samtaler, hvor det afklares, hvad formålet med forløbet er, samt om psykedelika kan anvendes i terapien. Det undersøges, om der er helbredsmæssige problemer - her under øvrigt medicinforbrug - der giver særlig sårbarhed overfor de mulige bivirkninger, der kan være ved psykedelika. Er der ikke særlige forhold, der gør, at psykedelisk terapi generelt må frarådes, går man videre til næste trin. Er der forhindringer i forhold til brug af psykedelika, drøftes hvilke alternative muligheder, der er for terapi.


Fase 2: Den psykedeliske session

Her indtages psykedelika. Under processen er psykologen hele tiden til stede. Vi aftaler på forhånd, om du har særlige ønsker i forhold til auditive (f.eks. musik, lydfiler eller naturlyde) og visuelle indtryk under sessionen. Ved brug af psilocybin skal man regne med ca. 6 timers varighed.


Fase 3: Psykedelisk integration

Denne fase består af et antal samtaler efter behov. Under integrationsprocessen bearbejdes de oplevelser, man har haft under den psykedeliske session, samt de tanker, der er opstået i kølvandet på den.Praksis

Med de gode forskningsresultater, der har været i forhold til brug af psykedelika i psykoterapi, kan der næppe herske tvivl om, at det er en terapiform, der vil få større og større udbredelse i fremtiden. Det er i den forbindelse beklageligt, at dansk lovgivning i den grad forsøger at begrænse danskeres adgang til behandlingen.

Af den grund har jeg undersøgt mulighederne for at tilbyde terapi i forhold til psykedeliske oplevelser indenfor de rammer, loven giver mulighed for.


Ydelser indenfor psykedelisk terapi

Forløb med psykedelisk session i Holland

Den mest anbefalelsesværdige terapiform er et forløb, hvor den psykedeliske session afholdes i Holland, da brug af psilocybin er fuldt lovligt der.


Ved denne model foretages fase 1 og 3 i Danmark, mens selve den psykedeliske session foregår i et sommerhus i Holland.


I praksis mødes vi sidst på formiddagen på aftalt sted - f.eks. den lokale togstation - og tager sammen ud til sommerhuset.

Først på eftermiddagen indtages medicinen, og sessionen afholdes de følgende timer.


Ved psykedeliske sessioner i Holland anvendes et gennemprøvet psilocybinpræparat leveret af en kendt hollandsk producent.


Der er mulighed for overnatning i sommerhuset, eller at tage retur med tog og fly samme aften. Når den psykedeliske effekt er aftaget, er man fuldt ud i stand til at foretage retur-rejsen.


Et forløb med 2 forberedende sessioner samt 6-8 efterfølgende samtaler vil typisk koste i omegnen af 25-30.000 kr. + egne rejseudgifter.

Forløb i Danmark - "tripsitter"-modellen

Denne service tilbydes, hvis den psykedeliske oplevelse ønskes i Danmark.


Da overdragelse - og besiddelse - af psilocybin er forbudt ifølge dansk lov, kan jeg i Danmark ikke tilbyde at udlevere de psilocybin-holdige svampe.

Jeg kan dog informere om, hvordan de kan erhverves, f.eks. ved indsamling eller egen dyrkning.


Ligesom ved den hollandske model er det optimalt, at vi mødes sidst på formiddagen, og sessionen opstartes først på eftermiddagen.


Grundet den lovmæssige problematik anbefaler jeg som nævnt, at du tager det fuldt lovlige forløb med psykedelisk session i Holland.

Vælger du alligevel at indtage psilocybin i Danmark, er min rolle under sessionen at være en slags "tripsitter", altså at jeg - ud fra en harm-reduction indfaldsvinkel - sørger for optimal sikkerhed under processen.

Psilocybin i psykedeliske doser bør man ikke indtage alene.


Efter psykedelisk session i Danmark kan fuld terapeutisk effekt opnås, hvis der følges op med integrerende samtaler.


Prisen for et forløb beregnes ud fra normal timetakst for terapi.


Tripsitter service tilbydes kun efter mindst én indledende samtale.

Foredrag og oplæg om psykedelisk terapi

Jeg tilbyder foredrag og oplæg om terapeutisk brug af psykedelika. Et foredrag kan f.eks. bestå af et eller flere af følgende emner:


Historie

Hvordan har brugen af psykedelika udviklet sig? Fra Groffs LSD-terapi over forbudsperiode til vore dages forskning i psykedelisk terapi.


Terapeutiske indfaldsvinkler

Hvordan bruges psykedelika i praksis i terapien.


Virkning

Hvordan fungerer psykedelika, og hvorfor katalyserer det effekten af psykoterapi?


Get in Touch

Business title, Street address, Zip code City, Country
+44 1234 567890
your@email.com